آیا بهبود کیفیت محصول یا خدمات برای موفقیت کسب‌وکار کافی‌ست؟ یا همه چیز به ایده اولیه کسب‌وکار برمی‌گردد؟ شاید هم […]

شواهد و تحقیقات، حاکی از این است که تا پایان سال۲۰۲۳ بیش از ۷۵ درصد کسب‌وکارهای جهان حاضراند بر برندینگ […]

برندسازی یا برندینگ (Branding) فرآیندی‌ست که طی آن، کسب و کارها یا اشخاص، هویت و ارزش‌های خود را برای مخاطبان […]