می‌توانید تصور کنید که یک نتیجه‌گیری علمی و دانشگاهی، بدون جمع‌آوری، تحلیل و مطالعه داده‌ها انجام شود و شما به نتایج آن اعتماد کنید؟ قطعا پاسخ منفی است!
اما بدون جمع‌آوری و تحلیل داده، از کجا مطمئن می‌شوید که محصول با علاقه و نیاز مشتریان بالقوه همخوانی دارد؟ چطور در مورد کارکنان خود تصمیم‌گیری می‌کنید؟ چگونه قیمت محصول جدید خود را تعیین می‌کنید؟ دلیل از دست‌دادن بازار به نفع رقیب را از کجا می‌فهمید؟ چگونه ارزیابی از وفاداری مشتریان خود به دست می‌آورید؟ از کجا می‌فهمید کارکنان راضی‌اند و به‌زودی سازمان شما را ترک نخواهند کرد؟ دلیل جذب مشتریان جدید را در چه خواهید یافت؟